tiistai 13. joulukuuta 2016

Harmaan talouden selvitysyksikkö tutki pienpanimoiden toimintaa hyvin tuloksin

Pienpanimot hoitavat velvoitteensa vyön kiristelystä huolimatta mallikkaasti.
Sekä vanhat että uudet pienpanimoyritykset näyttäisivät hoitavan velvoitteensa varsin hyvin. Harmaan talouden harjoittamisen riski vaikuttaisi olevan pieni. -Harmaan talouden selvitysyksikkö

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut Suomessa toimivien pienpanioiden ja pienpanimoalennukseen oikeutettujen yritysten julkisoikeudellisten velvoitteiden suorittamista. Selvitys on tehty osana suurempaa, valmisteverotuksen eri asiakasryhmien harmaan talouden laajuutta selvittävää kokonaisuutta. Nopeasti kasvanut pienpanimoiden määrä, yritysten keskimääräisesti pieni koko sekä heikko taloudellinen tilanne ovat selvitysyksikön mukaan kirvoittaneet erinäisiä julkisuudessa esitettyjä väitteitä, joita on tutkimuksen muassa pyritty selvittämään. Selvitystyön perusteella kotimaiset pienpanimot hoitavat verovelvoitteensa kuitenkin hyvin.

Selvityksessä kartoitettiin vuoden 2014 aikana pienpanimoalennusta saaneiden toimijoiden velvoitteiden hoitoa. Kotimaisten pienpanimoiksi laskettavien yritysten lisäksi myös EU:sta tai sen ulkopuolelta maahantuodun pienpanimo-oluen maahantuoja on oikeutettu veronalennukseen, joka on 10-50% panimon vuosituotantomäärästä riippuen. Tarkasteluun otettiin myös mukaan kuluneen vuoden (2016) kesäkuussa toimineet yritykset, jotka eivät vuonna 2014 saaneet tai olleet oikeutettuja saamaan pienpanimoalennusta. Tämä käytännössä tarkoittaa tämän ja viime vuoden puolella perustettuja pienpanimoita. Selvityksessä oli mukana kaikkiaan 94 yritystä, joista osa jätettiin huomiotta esimerkiksi liikevaihdon suuruuden tai vaillinaisten/puuttuvien tilinpäätöstietojen vuoksi, koskien lähinnä vastaperustettuja yrityksiä.

Näin olutblogistin ja suomalaisista pienpanimoista listaa ylläpitävän tahon näkokulmasta on mielenkiintoista, että tietoa yrityksistä on haettu Valviran alkoholiluparekisterin lisäksi myös muualta internetistä, esimerkiksi olutharrastajien sivustoilta.

Tutkimuksessa todettiin, että pienpanimoalennuksen saajat ovat liikevaihdollisesti ja taseen perusteella pääosin mikroyrityksiä, mutta henkilökunnassa mitattuna ne kuuluvat pienyritysten joukkoon. Pienpanimot ja alan muut toimijat ovat siis toimintansa kannattavuuteen ja markkinaosuuteen nähden hyviä työllistäjiä.

Vuoden 2014 tietojen pohjalta tarkasteltujen yritysten kannattavuus oli 40% tapauksia negatiivista, samoin kuin joka viidennen omavaraisuusaste. Yrityksiin oli vuosina 2010-2015 tehty yhteensä kymmenen verotarkastusta, joista yhtäkään ei luokiteltu harmaan talouden tarkastuksiksi. Verojäämiä oli muutamilla toimijoilla, joista kahdet suurimmat olivat suuruusluokaltaan 30 000 – 100 000 euroa. Tullin suorittaman, lähinnä alkoholiveroa käsittävän veronkannon mediaani oli pienpanimoalennuksen saajilla 60 000 euroa vuonna 2014.

Lopputulemana voitaneen todeta, että panimomäärän kasvun myötä kiristynyt kilpailutilanne, alan heikohko kannattavuus ja talouspaini eivät saa pienyrittäjiä tarttumaan kepulikonsteihin. Sen sijaan pienpanimo-oluen parissa toimivat yritykset luovat työpaikkoja työllistämällä väkeä hanakasti liikevaihtoon ja taseeseen suhteutettuna. Rehtiä ja kannatettavaa toimintaa siis silläkin mittarilla.

Lähde: Harmaan talouden selvitysyksikkö / Asiantuntijakirjoutus 6/2016: Pienpanimoiden velvoitteidenhoito

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti