torstai 1. huhtikuuta 2021

Alkoholijuomien vähittäismyyntiin ja anniskeluun tulossa verohelpotuksia

Alkon toimintaan uudistukset eivät vaikuta - suoraan.

Valtionvarainministeriö on osana koronaelvytystoimia valmistellut vähittäismyynnin ja anniskelutoiminnan verotusmalliin kohdistuvaa muutospakettia. Kautta hallituslinjan hyvän vastaanoton jo valmisteluvaiheessa saanut muutospaketti sisältää useita verohuojennuksia, joista merkittävin on alkoholijuomista kerättävän alkoholijuoma-, juomapakkaus-, hanatarvike-, valmiste- sekä arvonlisäveron lakkautus päivittäistavara- ja anniskelutoiminnan toimipisteissä. Sen sijaan Alkon kautta myytävien alkoholijuomien verotus pysyisi ennallaan.

Muutosta perustellaan Alkon monopoliaseman vahvistamisella sekä juomatuote- ja ravintola-alaan kohdistuneiden rajoitustoimien vaikutusten pehmentämisellä. Muutokseen sisältyy kahden vuoden koejakso, jonka jälkeen laki muuttuu automaattisesti pysyväksi.

Alkoholijuomien verotuksen poistaminen ruokakauppojen ja ravintoloiden myymistä tuotteista nähdään ministeriössä suuressa kuvassa varsin helposti toteutettavissa olevana sekä tarpeellisena elvytystoimenpiteenä, jolla olisi kuitenkin kauaskantoisia vaikutuksia etenkin monopolitoiminnan turvaamisen kannalta.

THL:stä myönnetään, että viime aikoina lisääntynyttä keskustelua etämyynnin, ravintoloiden ulosmyyntioikeuden sekä kotimaisten juomatuottajien heikon aseman ympärillä on seurattu valtionhallinnossa tarkasti. Muun muassa EU:n Suomen etämyyntirajoituksiin ja monopolitoimintojen toteuttamiseen kohdistaman tutkinnan nähdään nostattaneen kriittistä suhtautumista nykyiseen toimintamalliin. THL:n viestintäylitarkastaja Raimo-Pekka Ulkohaapio-Valpiomakkonen kommentoi asiaa:

- Keskusteluissa on kuitenkin nähtävissä myös selkeä, valtiollisen alkoholimonopolikäytännön takana seisova rintama. Perustelut ovat yleensä kansanterveydellisiä ja Alko-verkoston myötä alkoholijuomien laajaan saatavuuteen pohjautuvia.

- Yllättävän monilla tuntuu myös olevan käsitys, että valtion ainut tapa kerätä verotuloja alkoholituotteiden myynnistä on Alko. Ikään kuin ruokakauppojen ja kioskien kautta myytävät tuotteet olisivat joko verovapaita tai että niistä kerätyt verot menisivät suoraan kauppiaan kirstuun. Ilmiö on mielenkiintoinen.

Tilannetta kuvataankin viranomaistaholta kiusalliseksi, sillä uskomusta ei ole yleispäätöksellä haluttu lähteä oikaisemaan, mutta toisaalta asian äärellä hiljentyminen on tehnyt keskusteluun osallistumisen aiempaa suurempaa harkintaa vaativaksi. Verotusuudistuksen myötä epäkohta kuitenkin korjaantuisi ja samalla kriittinen suhtautuminen Alkon toimivallan keventämiseen tiettävästi kasvaisi myös liberaalimmassa leirissä.

Veromuutoksen suorien kustannusvaikutusten arvioidaan nousevan jopa miljardiluokkaan, mitä kompensoidaan vähittäismyyntipisteille ja ravintoloille keskitetyllä, vuosittain uudistettavalla alkoholijuomien myynnin luvanvaraisuus -lisenssimenettelyllä. Lisenssimenettelyn luonnos on vielä lausuntokierroksella, mutta ennakkotietojen mukaan sen tulokertymällä pyrittäisiin kattamaan menetettyjen verotulojen jättämä lovi puolitoistakertaisesti. Toimenpide nostanee alkoholijuomien kokonaishintaa nykyisestä. Valtionvarainministeriön ja THL:n verolausuntouudistusvirkaryhmän ylijäsen Riitta Kohva-Sohvalahti arvioi muutosvaikutuksia seuraavasti:

- Kokonaiskulutuksen arvioidaan luonnollisesti kasvavan, kun alkoholijuomiin kohdistuvia veroja leikataan. Tällä kertaa leikkaus on vielä historiallisen suuri, joten lisenssijärjestelmää on kehitetty etupainotteisesti haittojen ehkäisyä silmällä pitäen. Lisenssimenettely sen sijaan eriytetään veroista, joten sen vaikutuksia ei tarvitse tässä arvioida.

THL & VM: Alkoholijuomien verotuksesta pt-kaupassa ja ravintoloissa luovutaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti